CO2-recycling installaties - Bouman Environmental

Bouman heeft in samenwerking met Procede en Twence een nieuwe technologie ontwikkeld die niet alleen het CO2 uit rookgassen afvangt, maar vervolgens ook omzet in natriumbicarbonaat (NaHCO3) ook wel baking soda genoemd. Dit natriumbicarbonaat wordt op zijn beurt benut om de laatste resten van andere schadelijke stoffen uit de verbrandingsgassen te halen. Daarnaast is er ook sprake van een kostenbesparing. In plaats van het relatief dure natriumbicarbonaat kan er nu worden volstaan met het veel goedkopere soda.