Milieu - Bouman Environmental

In de milieusector zijn sommige handelingen preventief, anderen komen voort uit crisissituaties. Enkele toepassingen waar Bouman Environmental bij kan ondersteunen:• Opruimen en scheiden van olie• Sanering van grondwater• Recyclen en scheiden van waswater bij wasinstallaties• Complete waterzuiveringsinstallaties• Behandelen en scheiden van water en slijk• Ontoliën van industrieel (vervuild) afvalwater

“Wij zijn positief gestemd als het gaat om de potentie van Bouman Industries en het resultaat dat wij de komende jaren gaan boeken. Er is grote internationale druk om een aantal milieuproblemen op te lossen  waarvoor wij de technologie en de kennis in huis hebben.” , aldus Van Wijck over Bouman Industries en de verschillende dochterondernemingen.