CO2-recycling - Bouman Environmental

De CO2-recycling, ook wel CO2-mineralisatieproces genoemd, is een installatie die zorgt voor vermindering van de CO2-uitstoot door vrijgekomen CO2 te hergebruiken, in plaats van in de lucht vrij te laten komen. Hierdoor vermindert de CO2-uitstoot, wat essentieel is om het broeikaseffect tegen te gaan. Bouman Environmental heeft dit product ontwikkeld in nauwe samenwerking met een spin-off van Universiteit Twente, en Twence (een producent van duurzame energie en grondstoffen uit afval en biomassa). De technologie die is ontwikkeld vangt niet alleen het CO2 uit rookgassen af, maar zet de CO2 vervolgens ook om in natriumbicarbonaat (NaHCO3). Dit natriumbicarbonaat wordt op zijn beurt benut om de laatste resten van andere schadelijke stoffen uit de verbrandingsgassen te halen. Dit leidt niet alleen tot kostenbesparing voor de gebruiker, maar heeft ook een aanzienlijke milieuwinst. 

“Dit is zo uniek dat de hele afvalwereld met ons meekijkt. Als eerste afval- en energiecentrale realiseren we een interne kringloop voor koolstofdioxide (CO2).” Andy Roeloffzen, Projectleider Twence.