Petroleum - Bouman Environmental

Olie is één van ‘s werelds belangrijkste grondstoffen. Tijdens productie en verwerking van olie kunnen er milieuvervuilende omstandigheden ontstaan. Bouman Environmental heeft verschillende oplossingen voor de olie-industrie:
• Acid-Flowback
• Well Completion Fluid Recovery
• Produced Water Processing
• Oil-Dehydration
• Land and Offshore
• FPSO & Fixed Platform Installations